Bouwproces.

De website van het Yeb Hettinga museum kan door technische problemen niet meer worden bijgehouden.
Het bouwproces is daarom op deze website te volgen.

In de zomer van 2013 is in de Friese plaats Firdgum de laatste hand gelegd aan een bijzondere archeologische reconstructie. Hier hebben vrijwilligers een boerderijgebouw uit het vroegmiddeleeuwse terpengebied nagebouwd, met dikke muren van gestapelde graszoden. Uniek is dat deze zodenmuren het volledige dakgewicht dragen, iets dat kenmerkend is voor terpboerderijen uit de 5e-8e eeuw maar lang door archeologen voor onmogelijk is gehouden.

Archeologisch onderzoek
Het Zodenhuisproject maakt deel uit van een promotieonderzoek naar vroegmiddeleeuwse bouwtradities in het zuidelijk Noordzeegebied. Meer informatie hierover u op de website van de projectleider: danielpostma.tumblr.com (updates via Twitter: @postmapost).

Zodenhuis bezoeken
Het zodenhuis is onderdeel van archeologisch steunpunt het Yeb Hettinga Museum en toegankelijk voor publiek (openingstijden: zie www.yebhettingamuseum-firdgum.nl). Voor groepen en schoolklassen is het zodenhuis ook buiten openingstijden te bezichtigen (0518-481356 / yebhettingamuseum@gmail.com).

Documentaire
Omrop Fryslân heeft een tweedelige documentaire over het Zodenhuisproject gemaakt die op Nederland 2 is uitgezonden.
Deel 1: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-dok-fan-13-oktober-2013
Met dank aan
Het Zodenhuisproject is uitgevoerd onder leiding van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Yeb Hettinga Museum.
De reconstructie was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers.
Het Zodenhuisproject is financieel ondersteund door Provincie Fryslân, Gemeente Franekeradeel, Stichting Woudsend anno 1816, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Nij Bethanië, Boerderijenstichting Fryslân, Vereniging voor Terpenonderzoek, Je Maintiendrai Fonds en Boelstra-Olivier Stichting.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Omrop Fryslân, Wirotex Kraanverhuur, Fame Architectuur & Stedenbouw, Ingenieursbureau Goudstikker - De Vries, Fries Museum, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Koninklijke Saan en ARRE Remaining History.