De personen op de foto zijn: Dirk Philippus Bakker en zijn vrouw Aaltje Hibma (gehuwd 1887) en de 7 kinderen zijn (incl. leeftijd in 1910)
Staande v.l.n.r: Pietertje (ca. 22 jr.), Anna (ca.11 jr, getrouwd met Geert Reinders Bangma), Arendtje (ca. 21 jr, moeder D. Faber), Rinske (ca 16 jr), Klaske (ca.18 jr), Philippus (ca 12 jr), en Heerke (ca. 9 jr) staat tussen zijn ouders in.
Deze foto is waarschijnlijk gemaakt op de Hearewei 9 te Sexbierum waar ze destijds woonden.
Bron: Flip Bangma en Dirk Faber (Walburgastr. 31 Sexbierum)