Achterom nr. 4. Regnerus en Janke Hoekstra- Mollema hadden hier tussen 1943 en 1953 hun schildersbedrijf en klompenhandel op de hoek Achterom-Terppaed.
De kerkdiensten van de na 1944 afgescheiden Gereformeerden vonden er plaats.
In de volksmond werden ze Artikel 31 genoemd.
De klompenhandel bleef eerst nog wel op zolder.
De familie Hoekstra had zich ook bij deze kerk aangesloten en stond zondags hun voorkamer af, zodat die gebruikt kon worden als consistorie.