Achterom ca. 1946. Volgens mij zijn de personen: Voorgrond Bauke Groothof jr.11 jaar. naast de strontkroade van zijn omke Gerrit: J.L. Houtsma 16 jaar.
De vrouw aan de rechterkant: Engeltje van Germ en Blijke Siegersma.
Zij runde samen met haar mem de kruidenierswinkel aan de Nije Buorren.
Haar heit sutelde met de kdde- karre in de wijde omgeving.
Het reau stond in het vierde hok rechts.
Engeltje bleekte de was op de bleek aan de linkerkant van het Achterom tegenover de plek waar ze nu staat.
Het derde hok: Bths van Gerrit Houtsma.
Het tweede hok: berging van Ultsje Haarsma.
Het eerste hok berging van Jasper en Anne Travaille.
Het witte huis op het eind was van Fa. Duker. Nu Henk en Evelien Teertstra.
Op het eind de voorgevel van het huis van Bauke en Renske Groothof.
Enige jaren later werd de voorgevel vernieuwd.
Het hok links van Jasper Travaille stond op de plaats waar nu de voormalige paardenstal staat van Herman en Franske Bergsma.
Sla je bij het paaltje rechtsaf, dan kreeg je het bths van Rense H. Postma.
In het verlengde daarvan kreeg je wel tien rchskernen die door liepen tot waar Fliet 31 nu is (Siebe en Janke de Jong)
H.Z.