Een familibedrijf met historie.
Sexbierum-Precies 150 jaar geleden liet de rijke Harlinger redersfamilie Hanekuyk de Latsma State bij Sexbierum bouwen.
Sinds die tijd boert er een lid van de familie Swart op.
In de loop van de decennia kregen ze het bedrijf in eigendom en nu is Auke Swart er boer.
Waarschijnlijk is hij ook de laatste van de familie die het akkerbouwbedrijf runt, want van zijn kinderen heeft niemand voor het boerenbestaan gekozen.
Onder de ook 150 jaar oude beuk (omtrek 5,56 meter) poseren de vijf gebroeders Swart die samen 250 jaar zijn.
Links staat Tiede (46) uit Oranjewoud.
Naast hem zitten gehurkt Sieds (49) uit Pietersbierum, Auke (59) uit Sexbierum en Jan (57) uit Leeuwarden.
Rechtsachter staat Jacob (39) die ook in Sexbierum woont.

l.c.12 AUGUSTUS 2002.