Latsma Sate .

Fam. Auke J. Swart Latsmaleane 1 Sexbierum.
Voor Auke woonden hier, zijn vader Johannes en zijn grootvader Auke en overgrootvader Johannes Swart.
Het is al een heel oud stee, waar vroeger Dooitse Botjes Sakema, schoolmeester te Pietersbierum eigenaar van was.
Na zijn dood, werd op 29 nov. 1786 de plaats verkocht aan Abraham de Vries, zoon van Ds. Wouter de Vries te Sexbierum voor 16.866-10-0 cargld.
Daarna werd Harmanus Out Joha, zoon van Philippus Joha en kleinkind van Ds.de Vries eigenaar tot zijn dood.
Toen werd op 23 maart 1826 de Sate publiek verkocht aan Jacob Hanekuyk te Harlingen voor f. 19550,50.
Het was groot: 44.82.78 ha.
Eertijds hoorde de plaats bij Adelen.

Dit is een Hahnekuyk-plaats.
Het was één van de 91 plaatsen, die deze Duitse familie hier in Friesland had.
Ze kwamen uit Baden-Baden, maar woonden later in Harlingen.
Het waterschapshuis was er ook één van.
Daar waren dezelfde tegels, als wij hier in de gang hebben.
Vroeger ging onze gerechtigheid niet verder dan de gang.
Het vooreind van de woning was van de Hahnekuyks.
Ze kwamen dan met een rijtuig uit Harlingen hier heen en onze beppe moest dan de thee klaar hebben.
Ze kwamen dan in de tuin wandelen.
De tuin was afgesloten met grote schuttingen, want ze wilden geen gedoe hebben met boerengedoe.
Het “Kasteeltje” aan de andere kant van de weg was ook van hun.

De tuin is veranderd.
Het hofkesjongersparadijs van de Sexbierumer jeugd is nu schapenweide.
Maar een brede gracht toont nog aan hoe groot die tuin wel niet geweest moet zijn.
Bovendien markeren zware bomen, dubbel in de rij, nog een korte oprijlaan.
De heer Swart zelf heeft tal van praktische veranderingen aangebracht.
Een Hahnekuyk zou daar wellicht wat vreemd tegenaan kijken, maar hij of zij zou zich niet hoeven te schamen voor de huidige toestand.

L.C.