Fam. Ane Jelles Jukema.
Hoarnestreek 1.
Donia-State.

HONKVASTE BOEREN.
Op de oproep van de leeuwardercourant in 2006 “Welk geslacht het langst boert opdezelfde boerderij”, reageerden negentien families, waaronder Nely Jukema-Nammensma in Sexbierum.
Voorouders van haar boerden al vanaf 1681 op Donia-State in Sexbierum.
Tweemaal was een dochter opvolger waardoor de familienaam veranderde.
De Donia’s boerden er tot 1858.
Daarna kwamen de Nammensma’s.
Ane Jukema nam het bedrijf in 1973 over van zijn schoonvader Jan Nammensma.
Met zoon Jelle runt Jukema nu het akkerbouw-en mestkuikenbedrijf.

Van 1900-1921 Nammen Nammens Nammensma.
Van 1921-1937 Gerrit Nammensma.
Van 1937-1973 Jan Jans Nammensma en Pieterje Joh.Houtsma.
Van 1973 tot nu toe Ane Jelles Jukema.
Tegenwoordig de zoon J.A. Jukema

In 1804 kocht Meindert Sjoerds de boerderij.
Uit de afbraak van een arbeiderswoning en van het oude voorhuis is het voorhuis van deze boerderij gebouwd, dit voor een totaal van f.5000.-.