l.c. 12 mei 1953
Eelsma State wordt een eeuw door De Jong’s bewoond.

“Alde Maeije” is op vele boerderijen in Friesland een belangrijke dag.
De nieuwe arbeider komt en de oude gaat.
In een geringer aantal gevallen komt de “nijboer” en in nog minder gevallen zit dezelfde familie een eeuw op dezelfde plaats.
Een van de boerderijen waar de laatste het geval is, is Eelsma-State aan de schilderachtige Hornestreek bij Sexbierum.
Op 12 Mei 1853 kwam Durk Reinders de Jong van Oudebildtzijl naar Eelsma-State.
Hij is de “oerpake” van de tegenwoordige boer Joh. Roelofs de Jong.
Eelsma-State is een van die boerenplaatsen, die men weinig meer ziet.
Men zou haast kunnen zeggen, dat het een plaats is, waar altijd kinderen moeten zijn geweest, die er voor zorgden, dat het niet een fabriek werd van melk en aardappels zonder meer.
Pauwen en konijnen naast de glazen poterbewaarplaats, een weelderig bloemperk tegen de hoge schuur, medailles van geitenkeuringen aan de schoorsteenmantel en een prachtig jong paard voor de schoffelmaschine maken deze boerderij compleet in de ogen van de bezoeker.
1783 staat er op het windvaantje, wanneer er niet een trekker op het land liep zou men zich nog jaren terug kunnen wanen.
De zakelijkheid van deze tijd heeft deze boerderij nog niet tot een fabriek kunnen maken.
Dat kan overgens ook moelijk anders op Eelsma-State, waar de historie sterk spreekt.
Tot vorige winter het oude zomerhuis van de de landheer werd afgebroken, deed men nog allerlei ontdekkingen.
Bij graafwerk kwamen op anderhalve meter diepte nog oude Friezen voor het licht.
In de zestiende eeuw woonden hier de Eelsma’s.
Ze hadden een bank in de kerk en die is nu van de familie De Jong.
Honderd jaar geleden kwam ze naar Sexbierum.
Durk Reinders stierf reeds in October 1853.
Zijn vrouw bleef op het bedrijf tot 1881 en toen kwam Reinder Durks tot 1904, daarna Roelof Reinders tot 1941 en sedertdien Johannes Roelofs de Jong.
In 1930 op het duurst van de tijd kocht de vader van de tegenwoordige bewoner de boerderij van de landheer.
Op het ogenblik is er 158 pondemaat land bij.