De oude tuinmanswoning welke in later jaren is afgebroken en plaats heeft gemaakt voor aardappelloodsen.

Gevraagd: tegen Mei a.s. of eerder, een ongehuwde Tuinknecht.
Gegadigden gelieve zich in persoon aan te melden bij den Tuinbaas, op den huize Douma-State onder Sexbierum.
l.c. 14 januari 1876.

Wordt gevraagd tegen 1 Augustus een Tuinknecht van den Herv.Godsdienst.
Adres: br. Aan den Tuinbaas W. Romkes Douma-State onder Sexbierum.
l.c. 10 juli 1894.