GROTE BOERDERIJ MET VOORAAD POTERS BIJ SEXBIERUM AFGEBRAND.

Schade van een miljoen.
Sexbierum- Vanmorgen om een uur of drie is de grote boerderij van de heer Seerp Jukema aan de Hoarnestreek bij Sexbierum in vlammen opgegaan.
De schade bedraagt zeker een miljoen gulden.
Het woonhuis kon voor een groot deel behouden blijven, maar keuken, bijkeuken en woonkamer liepen veel schade op.
In de schuur lag een grote voorraad pootaardappelen, de opbrengst van vijftig pondemaat.
Die hele oogst ging verloren.
De Douma-State stond bekend als een van de mooiste “pleatsen” in de omgeving.
l.c. 1 november 1978.