Mevr.S. Jager-de Boer, Kringgreppelstraat 120, Oosterwolde, zond ons deze foto van een ploeg vlasrepelaars uit Sexbierum in het begin van deze eeuw.
Ze kon ons alleen de man, derde van links achterste rij noemen: K.de Boer uit Sexbierum.

Ut Frieske Groun.