INHOUD FOTO EN DOCUMENTATIE ARCHIEF SEXBIERUM

De meeste bronnen waarvan gebruik is gemaakt kunt u vinden op de hoofdpagina Samenstellers.

Veel materiaal in dit archief is afkomstig van Harm Zaagsma.

Behalve anders dan is aangegeven zijn Wietse en Betty Leistra de samenstellers van dit archief.

• Kroniek Wumkes 1700-1900.
• Straatnaamgeving Sexbierum 1953.
• Veel foto’s van het dorp-kerken en scholen-straten en bewoners, vaak met hun geschiedenis.
• Artikelen uit het dorpskrantje van B. Stoer-K.Hibma-Wildeboer en R.Zaagsma.
• Tebekyn ‘ e tiid van Harm Zaagsma.
• Fotoalbum fam.Postuma en fam. Van der Molen.
• Dorpsfeesten Sexbierum-Pietersbierum.
• Liauckama.
• Boerderijen Sexbierum/Pietersbierum.