De Archimedes. ( gebouwd als “Eben Haėzer) ingekort.

Ik heb dit schip in 2006 teruggevonden.
Toen kreeg ik een mailtje van de huidige eigenaar, Klaas van der Werff uit Leiden met bijgevoegde foto van de Archimedes.
Laat Klaas nou afstammen van Tjibbele Ates van der Werff, degene die mijn eigen skūtsje, de Twa Famkes, heeft gebouwd!
Klaas heeft nog de notities van zijn vader aangaande de meetregistratie, is bijgevoegd als bijlage.
Van Klaas heb ik begrepen dat zijn vader de Eben Haėzer heeft omgebouwd naar een wat hij een boeiertjalk noemt.
Hij heeft het schip 7 meter ingekort (Vroeger was het als eens 4,30 verlengd).
Het schip ligt normaliter in Balk, jachthaven Lutsmond.

Hoelang het schip in mijn familie is geweest is onbekend.
Volgens Jelmer heette het schip 'Vier Gebroeders' in 1916.
Bij het kadaster heeft het schip nog tot en met 1919 op naam van Ids Idzenga gestaan, want toen heeft hij de schuld afgelost.
Maar misschien heeft men dat toen voor de vorm gedaan, terwijl de schuld allang was afgelost, en het schip allang verkocht.
Alhoewel, ze waren erg gereformeerd en sjoemelden waarschijnlijk niet veel.
Dat Ids het schip 'Vier Gebroeders' noemde is ook erg onwaarschijnlijk.
Ids zijn enige zoon Douwe (mijn grootvader) is al in 1937 gestorven op 32 jarige leeftijd.
Beppe had niets met skūtsjes, wist er zogenaamd ook niets meer van.
Groot was dan ook onze verassing toen beppe was overleden (1994) dat ze nog refereerde aan de naam 'Eben Haėzer', omdat ze daar altijd veel steun aan had gehad.
Dit stond op een briefje dat in een koekjetrommel is gevonden.
Hieruit leiden wij af dat zelfs Douwe nog met een 'Ebenhaėzer' heeft gezeild.
Maar of dat dit schip was?
De mannelijke Idzenga's waren bijna uitgestorven in 1937, alleen mijn ooms Ids, Hobbe en Douwe waren er nog, waarvan de oudste (Ids) toen 4 jaar was.
Het turfbedrijf van Ids is overgenomen door zijn schoonzoon Adolf Wissmann.
(oud) Oom Adolf was een Groninger.
Hij heeft dan ook in de 20-er jaren een schip in Veendam laten bouwen.
Dit schip, de 'Ora et Labora', ligt overigens nu bij de gevangenis in Leeuwarden.
Pieter Jansma (20 juli 2007).