Deze gevelsteen was geplaatst in het herenhuis.
De huurders van de Douma-State zijn geweest:
1813-1820 was huurder Pieter Watzes.
Van 1822-1824 zijn huurders geweest Watze en Jacob Pieters, blijkbaar 2 zonen van eerstgenoemde.
Van 1825- 1847 worden door Sjoerd Jacobus Hannema als huurders genoemd de huislieden Watze en Jacob Pieters Douma.
Missen bij de eerstgenoemde drie huurders de familienaam, na 1825 wel weer.
Van 1848 en 1849 was huurder Jacob P.Douma.
In 1850 de erven van J.P.Douma. In 1851-1857 P.T. Hilarides.