Dat Hannema een rijk iemand was bleek wel hieruit:
Het volgend jaar in 1790 liet hij de oude woning door een herenhuis vervangen, de schuur liet hij verbouwen en hij legde een grote plantage aan, alles tezamen voor f. 11.000.-
Jan Hannema overleed 7 juli 1825 te Harlingen kinderloos; zijn vrouw en zijn 3 kinderen waren in 1779 allen aan een besmettelijke ziekte overleden.
Douma-State was door Jan Hannema vergroot tot ruim 150 pondemaat.
De plaats werd toen geerfd door zijn neef Sjoerd Jacobus Hannema ( een zoon van zijn in 1842 overleden broer Jacobus Hannema), die 1 febr. 1831 overleed.
In 1849 liet zijn weduwe Mevr. Dina Hannema geboren Herdingh de oude schuur afbreken en door een nieuwe vervangen voor de som van f.5.800.-.
De eerste steen van deze schuur werd geleg door Dirk Fontein, oudste zoon van F.Fontein en Anna Maria Hannema, op zijn zevende verjaardag 6 juni 1849.
Later ging Douma-State door huwelijk en vererving over aan Sjoerd Fontein wiens erven haar later verkochten aan de toemalige huurder L.J.Blanksma, die na zijn overlijden werd opgevolgd door zijn zoon J.Blanksma.