Een groep vlasbewerkers in het veld bij Sexbierum 1925.