Staat tegenover voormalig Groot Juckema op de hoek Juckemaleane/Juckemaleane (foto vanuit het zuiden genomen)