Hoe kwam Sexbierum in 1964 aan het hertenkamp?
Notaris De Groot verrijkte Sexbierum en Pietersbierum met een hertenkamp.

Notaris Roelof de Groot volgde in 1956 notaris Jollema op.
Het gezin had drie kinderen: Jelle, Sietske en Reinder.
Vanuit de woonkamer en het kantoor keek men uit op het lagergelegen stuk bouwland direct naast het huis en de landerijen waar nu de Baron van Echtenstrjitte enz. op liggen.
Al deze stukken waren toen in gebruik bij Rients Bruinsma die toen op Liauckamastate buorke.
Maar zou dat uitzicht altijd zo blijven?
Intussen lagen bij de gemeente plannen klaar om de terp tussen Sexbierum en Pietersbierum vol te bouwen. Maar wanneer en hoe?
De notaris had er wel wat voor over om zijn uitzicht te behouden.
Hij kocht dus van Bruinsma de benodigde grond en liet die een meter ophogen met grond die vrijkwam bij de verbreding van de weg tussen Oosterbierum en Sexbierum.
Vervolgens werd het geëgaliseerd en ingezaaid.
Een degelijk hek er omheen maakte het geheel compleet.
Door hier dwerggeiten en damherten in los te laten, werd de gemeente min of meer schaakmat gezet.
Maar het uitzicht was gered.
Een stenen hok voor beschutting en berging van wintervoer was niet vergeten.
De notaris was ook niet vergeten om de dorpsjeugd bij het geheel te betrekken.
In de Franeker Courant van vrijdag 27 november 1964 konden we dan ook lezen dat de schooljeugd woensdagsmiddags aanwezig was bij het loslaten van de dieren.
Eerst nog wat schuw zochten ze de verste hoek van het grasveld op.
Terwijl huisdokter Rohn het geheel filmde, zongen de kinderen o.l.v. meester Bilker van de Gereformeerde school het lied: "wolkom oan de harten" ook de persfotograven ontbraken niet. Op het plein van de openbare school vertelde de notaris wat ze wel en niet mochten eten.
De namen voor de dieren die de kinderen van tevoren hadden mogen bedenken, werden nu ook bekend gemaakt.
Ze moesten verband houden met de herten of de gemeente Barradeel.
Jacob Schaap had voor de bok, Liaukes bedacht.
Een geit kreeg van Jouke van der Zee de naam: Jilly (van Kantjil) Maria van der Zee gaf de andere geit de naam Arra en won net als de anderen hiermee een boekenbon.
Meester Van der Veen van de O.L. school bedankte de notaris voor het betrekken van de kinderen bij dit gebeuren en overhandigde aan de eigenaar van het kamp een envelop met inhoud, ingezameld door de kinderen.
Tot slot werden nog twee wit geschilderde plankjes met de volgende tekst onthuld: Wy hawwe it nei "t sin en binne net tier, mar jow ús gjin plastyk en papier.
Op het andere plankje stond: Hwat de minsken net ite, kinne de harten net bite.
Voordat de kinderen naar huis gingen, ontvingen de drie hoofden der scholen nog een grote zak met lollies om aan de kinderen uit te delen.
De notarisstandplaats Sexbierum werd in 1972 overgeheveld naar Franeker, zodat de notaris daar in het vervolg kantoor hield.
H.Z.