Vader op de driewieler in Sexbierum .
Rechts van vader oom Bindert en links tante Maaike.
Deze foto is afkomstig van Rinse R. Postuma.