Dit huisje was eigendom van de Gereformeerde Diakonie.
De bolkoerrinster Jintsje van Houkje Bierema woonde er , tot ze in 1956 overleed.
Ze had het niet breed en kwam dan ook in een graf van de Diakonie.