Foto uit omstreeks 1910 rechts staat Willem Romkes (1848-1931).
De familie Romkes kwam van oorsprong uit de buurt van Meppel.
Deze zeer kundige hovenier had werk gekregen bij het grote buitenverblijf wat nu Hornestreek 5 is.
Jarenlang bewoond door de familie Blanksma. Romkes bewoonde het tuinmans huis.
Rond 1900 waren er bij dit buitenverblijf nog grote sier en moestuinen, waarbij we de kruidentuin en druivenkassen niet mogen vergeten.
Eigenaren en bewoners konden in die tijd, soms veel van hun personeel verlangen.
Op een zondagmorgen, begin 1900, had het rijtuig klaar moeten staan, want de familie wilde een bezoek afleggen.
Maar Romkes die hiervoor had moeten zorgen, was naar de kerk gegaan, zodat mijnheer zelf de paarden moest inspannen. De gevolgen waren groot.
Ontslag volgde op staande voet en de woning en de woning moest worden ontruimt.
Het oude gemeentehuis in Sexbierum (Alde Buorren 4-6-8-10) was toen net verhuisd naar Walda State in Pietersbierum.
De fam.Romkes mocht zijn intrek neme in de voormalige politiekamer.
Later verhuisden ze naar het tuinmanshuis wat bij de Hervormde pastorie hoorde.