Hornestreek 46

Laatst bekende bewoner: Dhr.K.Timmers.
Voorheen woonden hier: familie P.J. Post, familie Jelle Post, familie Sijbren Post.
Tegenwoordig de familie J. Bruinsma