Bewoners van deze boerderij waren:
Vanaf 1933 de fam. Jan Landstra en daarvoor zijn schoonouders fam. Rein van der Meulen en daarvoor fam. Hibma.

Veiling Zathe en Landen te Sexbierum.
Notaris R.de Groot te Sexbierum zal op Dinsdag 28 februari a.s., des namiddags om half twee in cafê “De Harmonie” te Sexbierum, finaal publiek verkopen t.v.v. de heer J.Landstra en anderen:
A. De vruchtbare en gunstig gelegen zate en landen a.d. Frentsjerterdyk nr. 1 te Sexbierum, groot 22.25.20 ha, thans in eigen gebruik bij de heer J.Landstra vnd., waarop geboden in totaal f.172.247,-.
B. Div. percelen vruchtbaar en gunstig gelegen bouw en weiland en boomgaard, te en onder Sexbierum groot 7.96.00 ha., laatst in pacht bij de heer J.Landstra vnd., waarop geboden in totaal f. 51.905,-
C. Div. percelen vruchtbaar bouw en weiland, te en onder Sexbierum groot 11.98.30 ha., laatst in pacht bij de heer J.Landstra vnd. waarop geboden in totaal f.66.474,-
D. Div. percelen vruchtbaar weiland onder Sexbierum, groot 7.32.46 ha. tot 5 maart 1970 in pacht bij de heer en mevr. T.Swart- Wijngaarden. Voor f.1.383,- per jaar, waarop geboden in totaal f.34.535,-.
Aanvaarding: Het sub. A, B en C omschrevene, direct in eigen gebruik het sub D omschrevene in genot van pacht per 1 mei a.s.
N.B.Diverse percelen gelegen vlak bij de kom van het dorp zijn uiterst geschikt voor tuinbouw.

l.c. 25 februari 1967.