Het “Waslicht” te Sexbierum.

De naam “Waslicht” ontleent aan de in deze omgeving liggende landerijen, welke vroeger waren belast met de verplichting om te zorgen voor de wassen kaarsen, die voor de eredienst moesten worden gebruikt.