Nije Buorren.

In het voorste huis woonde Jacob Hettema sr. en daarnaast Eise Sipkes Wijma.
Bakkerij Gerrit de Vries sr. thans bakkerij Offinga.