Een foto van de Nije Buorren rond 1933.

met helemaal links Riekje en Froukje Zaagsma ,alde baas Huizinga,Siebe met dochtertje Jetske Frietema.
Op de achtergrond voor de bakkerij: Riemer Hibma en helemaal rechts Bloksma.