Pand van Rinse Mollema.

Rechts de gaslantaarn en ANWB richtingaanwijzer,
Rechts de toegang over het brugje naar Terppaed.

Evenals bij garage Andries Norder, rijwiel - en taxibedrijf Abraham Faber en smid Jan Post uit Pietersbierum en nog bij anderen hing hier de bekende grote thermometer van het oliemerk Orion met het opschrift:
"ln ieder seizoen zal Orion voldoen" en ”Bij hitte en kou blijft Orion getrouw" zodat vooral bij vorst menigeen even naar ,,de Hoeke" ging om te zien hoeveel het vroor.
Ook stond bij Mollema op het erf een benzinepomp.
Na de oorlog is die weggehaald, inclusief de tank uit de grond.
Mollema was tevens scheerbaas en kapper (met gratis spraakwaterval).
H.Z.