Demonstratie op de Kade met de nieuwe slangenwagen, 1948 door Eibert Terpstra en Joh. Hettema.
Politie van Randen kijkt toe.
Achtergrond: links ongeveer 1 jaar oude woning van K.D.v.d.Schaaf, Rients Westrastrjitte 5.
Rechts daarvan wordt aan de woning van Anne Zuidema gebouwd, Rients Westrastrjitte 4.
Heel in de verte is het dak van de stjelp van Tjerk Zijlstra te zien.
Helemaal rechts de Gerf.School.