B-36752. afgegeven 1-8-1949.

Gemeente Barradeel Sexbierum.
Dit kenteken zat op een Ford GST autospuit met Bikkers opbouw, welke door het brandweerkorps van Sexbierum in dienst werd genomen.
In 1957 ging het inmiddels met kenteken RA-64-68 voorziene voertuig naar hetbrandweerkorps van Minnertsga waar het in 1976 buitendienst werdgesteld.