B-13739 .afgegeven 17-5-1929.

Gemeente Barradeel.
Dit kenteken zat op een Ford AA autospuit opbouw uit 1929 welke dienst deed bij het Brandweerkorps van Sexbierum in 1947 werd deze wagen met dit kenteken overgeplaatst naar het brandweerkorps van Minnertsga waar het tot 1957 nog is gebruikt onder kenteken PN-65-09.
Bron :kentekens Tresoar.