B-33755. afgegeven 27-5-1948.

Cooperatieve Vereniging tot Explotatie van Landbouwwerktuigen “De Bjirmen” Sexbierum.
Deze John Deere trekker werd gebruikt op een demonstratie met spuitmaschines In de landbouw.
De demonstratie werd gehouden in Juni 1849 te Ternaard.
Collectie AFRON.
Bron: Kentekens Tresoar.