Vredenoord Latsmaleane 3 Sexbierum.

Deze plaats is gebouwd in 1806.
Eigenaar was toen de familie Hanekuyk uit Harlingen, die hadden ook meer boerderijen onder Sexbierum in hun bezit.
Het was oorspronkelijk een kop-hals-romp type.
Omdat de eigenaar er zomerdag ook wilde wonen, is er in 1869 een groot wit voorhuis voorgebouwd.
Van 1885-1915 woonde hier de fam. Jelle Jans Bruinsma.
Van 1915-1959 de fam. Jan Feikes Bruinsma.
Vanaf 1959 de fam. Paulus Bruinsma.

Bron: Hiele Nammensma.