Op deze foto valt eerst het gebouw “Cafe de Harmonie”op,dat vermoedelijk in ongeveer 1840 werd gebouwd,maar ook in de loop der jaren diverse keren werd veranderd.
Rechts over de vaart het “Heechhout”,dat in de plaats kwam van een veel vroegere houten Voorganger.
Op de achtergrond is een “stjelp” te zien waarin, tijdens de jaren dat het lokaalspoor langs Sexbierum ging, het”Stationskoffiehuis”was gevestigd.