Foto omstreeks 1924 van Achterom nr.4 van r.n.l. Siebe, Regnerius, Janke en Afke.

Op de voorgrond twee jongens met hoepels.
Op het bordje naast de voordeur staat waarschijnlijk : Brandweer.
Het hek van de gereformeerde kerk staat er nog.

Geschiedenis van Achterom 4 Sexbierum beschreven door Harm Zaagsma in Uit Tebek yn 'e tiid en aangevuld op 31-12-2014 door Klaas Mollema, Zwijndrecht (geb. 1952).

Meerdere gegevens zijn altijd welkom bij de redactie w.leistra@hotmail.com

Met heel veel plezier en interesse heb ik via internet de artikelen van dhr. Zaagsma gelezen over het oude Sexbierum.

Mijn overgrootvader was Auke Mollema (geb. Sexbierum 5-3-1858, overl. Sexbierum 31-8-1930), die in 1900 het huis bouwde dat nu Achterom 4 is (zoals beschreven door dhr. Zaagsma).
Hij was getrouwd met Maaike Sijbesma (geb. Sexbierum 1-3-1860, overl. 22-8-1912).
Zij hadden 2 kinderen: 1. Janke Mollema (geb. Sexbierum 14-2-1885, overl. Sexbierum 12-8-1956 zoals dhr. Zaagsma in een artikel beschrijft), die op 30-5-1907 in Barradeel getrouwd is met schilder Regnerus Hoekstra (geb. Achlum 2-9-1886, overl. 22-7-1950) en op Achterom 4 een schilderbedrijf had (ook beschreven door dhr. Zaagsma en voorzien van een leuke foto!).
2. mijn opa Klaas Mollema (geb. Sexbierum 20-6-1892, overl. Zaltbommel 14-9-1858), die op 10-5-1913 in Barradeel getrouwd is met Aaltje (Dirks) Kuik (geb. Murmerwoude 14-5-1892, overl. Zeist 30-9-1986).

Ik ben op dit moment een familiedag aan het voorbereiden, waarop mijn neven en nichten oude woonadressen van onze familie willen opzoeken.
Achterom 4 is er één van en de artikelen zijn dus welkome informatie! :)
Ik kan alleen niets op internet vinden over het adres waar mijn opa en oma woonden.
Het enige dat ik weet, is uit overlevering: volgens mijn (inmiddels overleden) tante en mijn oudste neef woonden ze bij Regnerus en Janke "om de hoek".
Dat zou dus op het Terppaed kunnen zijn.

Nog wat gegevens:
- Mijn opa Klaas Mollema was ook schilder.
Ik neem aan dat hij dat ook al in Sexbierum was.
Mogelijk werkte hij in het bedrijf van zijn zwager Regnerus (later overgenomen door de zoon van Regnerus en Janke, Siebe Hoekstra uit Pietersbierum -die ik nog gekend heb-).
- In Sexbierum zijn 4 kinderen geboren: Auke (geb. 23-3-1914), Dirk (geb. 29-3-1915), Tiete/Tjitte (geb. 14-2-1917) en Cornelis (Cor) (geb. 4-2-1919).
- In 1919 of 1920 is het gezin verhuisd naar Oosterhesselen in Drenthe, een paar jaar later naar Barneveld en in 1935 naar Zaltbommel (waar mijn opa een schildersbedrijf is begonnen, dat mijn vader Klaas Jan later heeft overgenomen).
Klaas Mollema Zwijndrecht