De oude wal van de dorpsstraat te Sexbierum leed aan ouderdomszwakte.
Een nieuwe betonnen kademuur wordt thans opgezet.
Onze foto werd gemaakt op ít ogenblik dat men bezig was met het betonstorten.
Die betonwal is geloof ik door 2 aannemers uit het dorp gemaakt, Petrus Zaagsma en Cees Banning.
ongeveer 1930.
H.Z.