In de muur aan de zijkant, in de steeg, is een eerste steen gelegd door IJ v.d.Wal, dec. 1904.
Kastelein v.d.Wal gaf de opdracht om deze woningen op een rij te bouwen.
Deze 7 woningen waren gelijk met dit verschil dat Stationswei nr.2 groter is dan de andere 6.
Kastelein v.d. Wal verkocht zijn (stationskoffiehuis) aan W.Dorenbos en heeft 1 jaar in het huis nr 2 gewoond. De andere 6 woningen verhuurde hij.
Toen v.d.Wal vertrok heeft hij alle 7 tegelijk publiek verkocht in de herberg van Pieter Pols (nu cafe De Harmonie, Kade 1).