Sinds rond 1728 staat op deze plek al een molen.
Deze molen staat oostelijk van het dorp en wel op een stuk grond van de Ned.Herv.Kerk genaamd “Waslicht”.
Nog elk jaar draagt de eigenaar een symbolisch bedrag van 9 guldens af aan de kerkvoogdij van de hervormde kerk.

Huidige bewoner Sijbe Palma door hem aangekocht in 1985 thans in gebruik als museum en kunstgalerie ook wel in gebruik voor feesten en receptie’s.