Nog een oude foto van de Douma-State.

BELANGRIJKE VERKOOP STAMBOMEN.
Bij inschrijving te koop pl. m. 130 STAMBOMEN, bestaande uit eiken, ieperen, esschen, linde, beuken, populier en notebomen, in de lengten van 7-8 meter en 50-60 cm. In diameter, met nog pl. m. 100 lichtere soorten esschen staande op de Douma-State te Sexbierum in meerdere perceelen. Gezegelde inschrijvingen a 50 cent perceelsgewijze of in massa ingewacht voor of op 22 nov. a.s. aanst bij L.J.Blanksma Douma-State, waar tevens aanwijzingen en verkoopvoorwaarden zijn te vernemen.
Sexbierum, 5 November 1928.
L.J.Blanksma.

l.c. 7 november 1928.