Foto uit O.B.A.S. 1850-1940.

P. Wetra & ZN., Sexbierum.

Het bedrijf van P. Westra & Zoon te Sexbierum werd omstreeks 1896 opgericht door den heer P. Westra,wiens zonen thans de zaak leiden onder den firmanaam P. Westra & zn.
De firma drijft een veelzijdigen handel in aardappelen en plantaardappelen, zoowel voor den export als voor de consumptie.
De binnenlandsche handel in beide artikelen wordt door de firma niet verwaarloosd, hetgeen moge blijken uit het feit, dat volgens de jongste officieele opgave, de firma Westra als Friesch hadelaar den hoogsten omzet wist te bereiken.
Om de relaties in het breede binnenland te kunnen bedienen, schafte de firma zich een 12-tons Dieselvrachtwagen aan, waarmee zowel de groote handelaren als de kleine afnemers kunnen worden voorzien.
Derhalve heeft de firmanaam ,,Westra Sexbierum" een uitgebreide bekendheid in het land verworven.
Door de uitstekende reputatie van het Friesche product, kon een breed afzetgebied worden verkregen.