Eelsma. De tweede boerderij staat iets oostelijker. Hier zal Johannes Roelofsz. de Jong toen geboerd hebben. Ook weer de pake van de tegenwoordige boer Johannes de Jong. Opnieuw een stuk greide direct achter de pleats. Het hooi staat op de ruiters nog even na te drogen. De koeien liepen ook hier vlak achter de pleats. Als we hier op zondag met heit en mem langs liepen zagen we iets dichter bij de homeije een walviskaak in de finne staan. Als het vee “joekte “had werd daar even langs “gescheukt” Deze kaken kwamen niet van ver , want sommige van onze dorpsgenoten gingen vroeger vanuit Harlingen ter walvisvaart.
Zoals iedere boer had ook de familie de Jong wel zes of acht hynders. Na een dag werken kwamen die tussen de bomen in de jister te lopen waar vaak al bakken met klaver klaarstonden. Deze rustplaats bevond zich ten noorden van de Hoarnestreek. Je ziet de contouren daar nog wel. Op de foto zie ik in de verte palen staan. Het lijken wel duitse betonnen wehrmachtspalen die na de bevrijding door de overheid verkocht werden. In dat geval zouden deze knipsels dus toch van na de oorlog zijn. Google ook voor deze palen: tebek bovenlander Bruinsma.
Bron: Harm Zaagsma