Foto W.L.2015

Frentsjerterdyk 16 “Lyts Walta”.

Deze boerderij was jaren bezit van de N.H.Kerk. Nu in het bezit van de fam.Okkinga.

Beschrijving Stelpboerderij in traditionele stijl met eclectische elementen
Inleiding De STELPBOERDERIJ aan de Frjentsjerterdijk 16 te Sexbierum is in 1892 gebouwd.
De boerderij is tot 1975 eigendom geweest van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Sexbierum.
Het was een 'bouwboerderij', voor de verbouw van aardappelen, granen, vlas, bieten en koolzaad.
De boerderij is niet meer in bedrijf.
De boerderij ligt met de voorgevel aan de weg tussen het dorp en Franeker en is naar het noorden georiënteerd.
De boerderij staat op een vrijwel rechthoekig erf.
Aan de noordwestzijde ervan is een boomgaard, die een overblijfsel is van een grotere, maar niet meer wordt onderhouden.
Ten zuiden van de boomgaard ligt een kleine moestuin.
De boerderij is in een traditionele stijl gebouwd, waaraan decoratieve elementen zijn toegevoegd die aan verschillende bouwstijlen zijn ontleend.
Het verkregen uiterlijk is eclectisch.
Het INTERIEUR van de stal is aanzienlijk gewijzigd en komt niet in aanmerking voor de bescherming van rijkswege.
Omschrijving De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog en wordt gedekt door een schilddak.
Op het woongedeelte, aan de noordzijde, liggen zwarte gegolfde Friese pannen; op het schuurgedeelte -behalve op het dakschild aan de achterzijde- liggen golfplaten, die de oorspronkelijke rietbedekking verbergen.
Op de nok staat de schoorsteen, waar de dekplaat aan ontbreekt; op het wolfseind aan de achterzijde staat een uilebord.
Het woongedeelte van de boerderij is in roodbruine bakstenen opgetrokken, de stal in gele bakstenen.
Voor de decoratieve elementen zijn gele bakstenen en pleisterwerk gebruikt.
De plint is gepleisterd.
Het doorgetrokken wolfseind aan de voorzijde wordt aan weerszijden afgesloten door een gemetselde lijst van bruine en grijze bakstenen en gemetselde pirons aan de uiteinden.
Het dakschild van het woongedeelte loopt achter de gemetselde lijsten door.
Onder de daklijst bevindt zich een hoofdgestel met geprofileerde stucdecoratie in het fries.
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld.
In het midden bevindt zich, in een portiek, de ingangspartij.
De ingangspartij wordt geflankeerd door pilasters op hoog basement; deze worden gedecoreerd door geprofileerde spiegelvlakken en erop met open-achtige kapiteelafsluitingen.
Het doorlopende fries heeft hier het uiterlijk van een architraaf met licht getoogde boog aan de onderzijde, die de pilasters verbindt.
Aan de binnenzijde van de pilasters is op de hoeken een gepleisterd banden/blokken motief aangebracht.
Onder de architraafafsluiting bevindt zich een getoogde strek met gepleisterde aanzetstenen en een diamantkop met geprofileerde lijst.
De dubbele houten voordeur met trede is van roosters voorzien.
Aan weerszijden van de ingangspartij bevinden zich links en rechts twee licht gebogen zesruitsvensters met aanzetstenen en diamantkoppen in de getoogde strek.
De vensterindeling is niet origineel.
De vensters worden op strekhoogte door gepleisterde banden verbonden en rusten op een doorlopende onderdorpel.
In het dakschild boven de ingangspartij bevindt zich een gemetselde dakkapel.
De zijgevels worden door banden van gele baksteen gedecoreerd.
De dakkapel is aan de voorzijde voorzien van een driedelig venster, waarvan het middendeel breder is dan de overige twee, met afgeronde bovenlichten.
Het venster wordt door een afgetopte, gemetselde strek afgesloten en aan weerszijden geflankeerd door twee gemetselde pilasters.
Hiervoor zijn bruine en grijze bakstenen gebruikt.
Drie pirons bekronen de afgeronde top.
In het westelijke geveldeel (ten opzichte van de ingangspartij) bevindt zich nog een T-venster met lichtgebogen bovenlicht.
Hierboven bevindt zich een gemetselde, hoekige wenkbrauwafsluiting met decoratie in gele bakstenen.
In het oostelijke geveldeel bevindt zich een grote, dubbele inrijdeur voor het in het voorhuis ingebouwde koetshuis.
De houten inrijdeur is in het bovendeel voorzien van rijk versierde roosters, met in het midden twee paardenkoppen.
De inrijdeur wordt afgesloten door een gemetselde deur.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed