Brand legt monumentale boerderij bij Sexbierum on as.

SEXBIERUM- Een uitslaande brand heeft zaterdagmiddag in Sexbierum binnen een uur de monumentale kaasboerderij van Eelke Goodijk aan de Slachte bij het windmolenpark De Bjirmen verwoest.
Daarbij zijn het woonhuis en de aangrenzende kaasmakerij volledig verloren gegaan.
Niemand raakte gewond.
De stallen met 85 koeien zijn aan de vlammen ontkomen.
Bij de brand is asbest vrijgekomen.
Omdat de boerderij vrij staat en er weinig wind stond, leverde dat echter geen problemen op voor omwonenden.
Een gespecialiseerd bedrijf heeft dezelfde middag nog asbestdeeltjes uit de berm en van de weg verwijderd.
Volgens brandweercommandant Wopke Land van Franekeradeel kunnen laswerkzaamheden de oorzaak zijn.
Volgens hem kon het vuur door het stof en de spinnenwebben aan de binnenkant van het rietgedekte pand razendsnel omhoog kruipen.
,,Daar valt dan niks meer tegen te doen.
Land schat het schadebedrag op een f 600,000.
L.C.17-01-2000
Foto Niels Westra