Foeke Hofstra met paard Gerke Hofstra(broer van Gerke) Juckemaleane Sexbierum.
Bron: Jan Hofstra.