Great Juckema te Sexbierum ± 1926
Trijntje v.d. Schaar, Lipkje v.d. Schaar en Tetje Viėtor voor de boerderij.
Bron: Jan Hofstra.