Boudewijn Guiljom de schaapherder kwam langs met zijn schapen en hond 1967.
Bron: Jan Hofstra.