Boudewijn Guiljom de schaapherder kwam langs met zijn schapen 1967.
Bron: Jan Hofstra.