Bij foto. Gereformeerde Kerk 1955. met oude pastorie en vijver.
Aan de vijver stonden vroeger lindebomen, de nieuwe pastorie is gebouwd in 1966.
Het was oorspronkelijk een notariswoning.

De weduwe van karrijder Evert Dirk Telenga wonend aan de Heerenstreek, nu Tsjerkhiddessrjitte no 3, had omstreeks 1920 een kostganger die notarisklerk was bij notaris G.D.Boswijk.
Deze was hier notaris van 1912-1926 en bewoonde het prachtige herenhuis aan de Heerenstreek.
Na 1926 werd dit de Gereformeerde pastorie.
In de grote tuin ernaast werd toen de Gereformeerde Kerk gebouwd.
Vr Boswijk was Hijlke de Koe hier notaris 1878-1912.
Albert Witholt was daarvoor de eerste notaris van ons dorp (1852-1878).