foto W.L.

100 jaar Nije Buoren 3 en 4

Tijdens de opening van de nieuwe "Plus-Klus" winkel van Zaagsma aan de Nije Buorren, werd er gevraagd naar de geschiedenis van de twee panden waarin de winkel is gevestigd.
Een oude foto laat ons zien dat de Nije Buorren er in ongeveer 1890 heel anders uitzag dan nu in 1993.
In het huis met de zwarte voorgevel, woonde voor 1921, de beppe van Dirk Ph. Bakker met haar zoon en twee dochters.
De oude zwarte gevel werd in 1927 - 1928 afgebroken en van een nieuwe gevel van rode groninger steen voorzien en ook de woning zelf werd van binnen verbouwd, en een nieuw dak aangebracht.
Jan Koudenburg kwam er toen in wonen, hij was zelf gardenier, en zijn vrouw Boukje Koudenburg-Zaagsma had er een winkel in Kruidenierswaren, in latere jaren aangevuld met een filiaal van "C Jamin".
Aan de achterkant van het perceel, dat daar (net als nu nog) aan het Achterom grensde was een bths gebouwd, waar twee paarden, diverse koeien en ook jong vee werden gestald.
In de Tuinruimte tussen woning en bths stond een prachtige linebeam (lindeboom) en was zelfs later nog een setterhok (poterbewaarplaats) gebouwd.
De Koudenburgs woonden voor 1927 met hun gezin in het pand waar nu S. de Vries woont, Alde Buorren no.2.
Na het overlijden van haar man in 1959 bleef Boukje Koudenburg-Zaagsma aan de Nije Buorren wonen tot 1971.
De woning stond toen een tijdje leeg, tot er in 1973 de "Doe het zelf winkel" in werd gevestigd.
Bij die winkel werd in 1980, door een doorbraak een gedeelte van de naastligger aangetrokken waarin de tuinafdeling werd ondergebracht.
Dit pand, het derde van rechts op de foto, werd voor 1892 bewoond door "Baas Soete", huisschilder van Sexbierum.
van 1892- 1922; door Mew. Wed. H. Koudenburg-Goodijk (Beppe van de heer J. Nammensma)
van1922-I931; door de heer W. Elgersma. Gem. Secret. van Gem. Barradeel.
Deze werd in 1931 burgemeester van de gem. Franekeradeel.
In 1931 werd de woning aangekocht door Piet Houtsma, die in de voorkamer een groentewinkel vestigde.
Daarvoor had hij een groentewinkel in -en woonde in de woning aan het kerkhof waar later Piet Bouma een winkel in rookartikelen had en welk pand bij de vaartdemping in 1961 is afgebroken.
Het pand werd ook verschillende keren verbouwd en P. Houtsma bleef er met zijn vrouw wonen tot 1964, waarna zijn dochter Renske met haar man Libbe Pranger, er kwamen wonen tot 1980.
Tussen 1980 en 1989 werd de woning nog bewoond door S. Bootsma, M. Bergsma en Paul Engel, waarna in 1989 het gehele tuingedeelte werd overkapt.
En nu; Maart 1993, vormen de beide panden samen, n grote winkelruimte.

R. Zaagsma maart 1993.