De alde Buorren van 1912
Hier wordt gas aangelegd.
Sexbierum is ongeveer in dezelfde tijd aangesloten op het gas en verbonden met het spoor.
Mooi is nog te zien de oude Pastorie.