Ontwerper: J. Baarda
Onthulling: 1 juni 1946

Beschrijving
Vorm en materiaal
Het monument 'Ontworsteld aan de slavernij' in Sexbierum (gemeente Franekeradeel) is een trapvormig gemetselde muur, waarop het gemeentewapen is aangebracht.

Tekst
De spreuk op het gedenkteken luidt:

'ONTWORSTELD AAN DE SLAVERNIJ'.

Wijziging
Oorspronkelijk stond het oorlogsmonument voor het gemeentehuis van Barradeel te Sexbierum.
Na de herindeling van verschillende Friese gemeenten in 1984 werd de gemeente Barradeel ingelijfd bij de gemeente Franekeradeel en ging het gemeentehuis in particuliere handen over.
De gemeente Franekeradeel en Plaatselijk Belang hebben toen besloten het gedenkteken te verplaatsen naar een centraal punt in het dorp.
Locatie
Het monument bevindt zich in het gemeenteplantsoen aan de Terp te Sexbierum (gemeente Franekeradeel).